Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Je povolena osobní přítomnost:
žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

 

__________________________________________

Vláda ČR zakázala osobní přítomnost žáků ZŠ ve škole ve dnech 21. a 22. 12. 2020. V těchto dnech nebude probíhat distanční vzdělávání. Tyto dny stanoví MŠMT jako volné dny.

 

 

 

Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní stravování

- při provozu školního stravování budou dodržovány rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

- maximálně budou u jednoho stolu 2 osoby

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

_________________________________________

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
—
— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
—
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní stravování

- při provozu školního stravování budou dodržovány rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

- maximálně budou u jednoho stolu 2 osoby

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

____________________________________________________________________________________

 

Níže naleznete odkaz na pořad České televize Operace Jauu. Tento díl se věnuje problematice covidu. Děti zde mohou získat odpovědi na otázky, se kterými si neví rady...

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11449458104-operace-jauu>

__________________________________________________________________________________________________________________________


https://www.denprotirakovine.cz/wp-content/uploads/2020/01/kyti%C4%8Dka-2020_jpeg-RGB-small_web.jpgMáme pro vás příjemnou zprávu v tom všem dnešním žití. Při letošní sbírce Liga proti rakovině se ve spolupráci se spolkem Děti Křivoklátska podařilo získat 9 200,-Kč na pomoc. Nemalou částkou se na celkovém výsledku podílely i děti naší školy, kterým se podařilo vybrat 2 173,-Kč. Všem zúčastněným moc děkujeme a velmi si vážíme jejich pomoci.

 

 

 


 

https://www.zskrivoklat.cz/files/files/let%C3%A1k%20pro%201.%20stup%C4%9B%C5%88.jpg

Prosím rodiče všech dětí ZŠ Zbečno, aby mi na mail: d.novakova@mybox.cz poslali z jejich aktuálního používaného mailu zprávu, kde pouze do předmětu napíší jméno svého dítěte. Důvodem je získání aktuálních kontaktů. Děkuji.

 

Od středy 14. 10. 2020 se všichni žáci základní školy vzdělávají distančně.

Úkoly a vzkazy pro distanční vzdělávání naleznete pod odkazem ONLINE VÝUKA - odkaz na stránky pro distanční výuku.

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro všechny děti povinná!

 

Školní jídelna – je umožněn, v případě dostatečného zájmu, odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje do jídlonosičů u vchodu do ŠJ v době od 11.20 do 12.00 hodin.

Je nutné zajistit přihlášení obědů.

 

26. říjen a 27. říjen budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin (29. - 30. října)

 

 

 

Upozorňujeme rodiče, že od 1. září je jim v případě nutnosti vstup do školy povolen pouze s nasazenou rouškou.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO od 1. září 2020

  Vzhledem k soustavnému zdražování potravin a současné potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše je nezbytné navýšit ceny stravného.
Od 1. září 2020 je cena stravy pro žáky následující:

žáci od 6 do 10 let - oběd     29 Kč

žáci od 11 do 14 let - oběd  31 Kč

 

 

Platby za obědy a školní družinu nutno uhradit do čtrnáctého dne nastávajícího měsíce. (platbu za měsíc září uhradit do 14.října atd.)
Pokud platba za obědy nebude včas uhrazena (hotově, převodem), bude vydávání obědů pozastaveno.

 

Ranní družina je v provozu od 6,30 hod.

 

 

25. 8. 2020 Seznam školních potřeb pro prvňáčky: Seznam pomůcek do 1.třídy.pdf.

13. 8. 2020 Seznam školních potřeb pro žáky: seznam-skolnich-potreb20_21.pdf.