Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz školy vzhledem ke COVID - 19

provoz_skoly_a_skolskeho_zarizeni_ve_skolnim_roce_2020_2021_vzhledem_k_covid-19.rtf

 

Činnost školy bude od 1. 9. 2020 zahájena v plném rozsahu. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem.

 

Upozorňujeme rodiče, že od 1. září je jim vstup do školy povolen pouze s nasazenou rouškou.

 

 

Ve škole bude umístěna dezinfekce k dezinfekci rukou v jednotlivých třídách, jídelně, hygienických zařízeních, šatně.

Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.

 

Ve třídách bude prováděno časté a intenzivní větrání (především v době přestávek a také během vyučovací hodiny). Průběžně bude docházet k větrání šatních prostor.

 

V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19:

- nutné oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí

- ŠKOLA NEMÁ POVINNOST AKTIVNĚ ZJIŠŤOVAT U JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)

- pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka, není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce

- pokud jsou patrné příznaky již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce - v tomto případě je zákonný zástupce neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy

- pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: je izolován od ostatních přítomných ve škole, současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka

 

- pokud se objeví příznaky u zaměstnance školy, opustí v nejkratším možném čase školu nebo aktivitu

 

Dítěti (případně zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.